Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

Sådan kommer du i kontakt:

Arnum Vandværk Poppelvej 1, Arnum Mail: arnumvand@gmail.com

Bestyrelse

Bestyrelsen for Arnum Vandværk findes under fanen "kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt